You are currently viewing Đề về 06 hôm sau đánh con gì thì dễ trúng thưởng?

Đề về 06 hôm sau đánh con gì thì dễ trúng thưởng?

Đề về 06 hôm sau đánh con gì là thắc mắc của rất nhiều người. Những thông tin dưới đây sẽ giúp bạn tìm được con số phù hợp nhất để thử vận may của mình. Cùng kubet tìm hiểu nhé. 

Đề về 06 hôm sau đánh con gì để được giải đặc biệt?

Đề về 06 hôm sau đánh con gì mới dễ thắng cuộc? Cùng tham khảo các bộ số thường xuyên xuất hiện mà bạn có thể lựa chọn ngay dưới đây. 

 • Các bộ số về 1 lần bao gồm: 59, 07, 82, 43, 25, 89, 16, 57, 87, 14 , 77, 32, 81, 40, 94, 79, 58, 09, 91, 27, 20, 21, 68, 41, 90, 52 , 75, 51, 85, 39, 42, 13, 11, 22, 02, 72, 50, 80, 44, 67, 19, 70. 
 • Các bộ số về 2 lần bao gồm: 53, 06, 62, 78, 03, 18, 56, 69, 10. 
 • Các bộ số về 3 lần bao gồm: 45, 99, 98, 83, 38, 37. 

Vậy tốt nhất là bạn nên đánh những bộ số có tần suất xuất hiện cao là 45, 99, 98, 83, 38, 37. Những con số may mắn này có thể giúp tỷ lệ trúng thưởng của bạn là lớn nhất. 

Thống kê chạm những ngày về 06

Dưới đây là thống kê chạm của những ngày có đề về 06 mà bạn có thể tham khảo để đưa ra lựa chọn chính xác nhất. 

 • Bộ 0: Đầu 0 về 7 lần, đuôi 0 về 8 lần, tổng 0 về 6 lần. 
 • Bộ 1: Đầu 1 về 9 lần, đuôi 1 về 6 lầg, tổng 1 về 10 lần.
 • Bộ 2: Đầu 2 về 5 lần, đuôi 2 về 9 lần, tổng 2 về 6 lần.
 • Bộ 3: Đầu 3 về 8 lần, đuôi 3 về 9 lần, tổng 3 về 7 lần.
 • Bộ 4: Đầu 4 về 8 lần, đuôi 4 về 3 lần, tổng 4 về 6 lần.
 • Bộ 5: Đầu 5 về 10 lần, đuôi 5 về 6 lần, tổng 5 về 9 lần.
 • Bộ 6: Đầu 6 về 6 lần, đuôi 6 về 5 lần, tổng 6 về 5 lần.
 • Bộ 7: Đầu 7 về 7 lần, đuôi 7 về 9 lần, tổng 7 về 10 lần.
 • Bộ 8: Đầu 8 về 9 lần, đuôi 8 về 12 lần, tổng 8 về 9 lần.
 • Bộ 9: Đầu 9 về 9 lần, đuôi 9 về 11 lần, tổng 9 về 10 lần. 
đề về 06 hôm sau đánh con gì

Thống kê những ngày có đề về 06

Đây là một số thống kê lô đề ngày tiếp theo của những hôm có đề về 06. Những số liệu này có thể giúp bạn trả lời cho câu hỏi đề về 06 hôm sau đánh con gì. Tùy theo từng trường hợp, bạn có thể chọn một con số trong những số dưới đây để thử vận may của mình. 

Đề về 252 06 thì đề hôm sau là 349 25. Còn lô ra ngày hôm sau là 01-02-03-03-05-07-10-17-20-25-29-35-44-51-57-57-58-59-65-67-70-70-73-87-94-96-98. 

Đề về 281 06 thì đề hôm sau là 768 18. Còn lô ra ngày hôm sau là 02-08-12-18-19-22-23-26-30-36-40-40-42-49-53-54-57-62-68-70-83-86-87-91-93-94-95. 

Đề về 347 06 thì đề hôm sau là 709 21. Còn lô ra ngày hôm sau là 05-11-11-16-21-21-21-23-24-24-28-34-34-36-37-39-39-46-50-51-62-71-72-74-76-92-95. 

Đề về 208 06 thì đề hôm sau là 280 68. Còn lô ra ngày hôm sau là 01-10-13-19-22-23-30-38-39-40-41-48-49-53-54-55-59-60-61-63-68-73-74-79-90-96-97. 

Đề về 652 06 thì đề hôm sau là 426 83. Còn lô ra ngày hôm sau là: 00-02-08-10-10-11-13-16-30-31-33-37-41-44-46-51-53-54-64-66-67-71-79-88-90-94-99. 

Đề về 342 06 thì đề hôm sau là 627 52. Còn lô ra ngày hôm sau là 00-00-03-13-15-22-24-28-31-38-39-41-45-47-52-55-58-66-67-69-76-79-81-85-86-93-96. 

Đề về 105 06 thì đề hôm sau là 200 75. Còn lô ra ngày hôm sau là 03-05-06-09-09-10-12-20-22-23-26-27-29-31-41-45-50-55-61-62-65-68-75-75-82-88-90.

Đề về 008 06 thì đề hôm sau là 817 51. Còn lô ra ngày hôm sau là 06-07-08-13-15-18-23-32-38-40-40-41-45-46-48-51-64-67-69-69-78-82-88-92-93-97-98.

Đề về 787 06 thì đề hôm sau là 828 85. Còn lô ra ngày hôm sau là 01-03-04-07-09-10-17-18-21-28-28-34-38-44-54-67-68-70-72-76-85-89-91-91-92-94-94.

Đề về 235 06 thì đề hôm sau là 803 39. Còn lô ra ngày hôm sau là 01-01-08-10-20-22-22-25-26-28-33-34-36-39-40-42-45-55-83-87-88-90-90-92-92-92-95.

Đề về 209 06 thì đề hôm sau là 449 20. Còn lô ra ngày hôm sau là 00-10-13-15-17-18-18-20-22-22-25-40-42-47-50-63-64-67-69-75-75-78-82-85-87-93-94.

Đề về 690 06 thì đề hôm sau là 710 83. Còn lô ra ngày hôm sau là 02-09-13-14-15-18-19-21-34-34-35-37-38-43-50-52-59-62-71-71-74-74-76-79-83-89-96.

Đề về 298 06 thì đề hôm sau là 726 62. Còn lô ra ngày hôm sau là 00-03-04-08-09-13-18-23-26-27-27-29-30-39-44-49-49-56-60-62-63-78-79-88-93-94-95.

Đề về 986 06 thì đề hôm sau là 130 38. Còn lô ra ngày hôm sau là 05-06-09-10-18-25-27-30-34-38-42-47-47-49-51-57-65-75-85-86-87-88-92-94-98-98-99.

Đề về 777 06 thì đề hôm sau là 986 06. Còn lô ra ngày hôm sau là 04-06-14-21-21-26-31-32-34-41-43-44-48-50-60-63-64-68-69-74-75-80-84-84-87-89-99.

Đề về 649 06 thì đề hôm sau là 863 42. Còn lô ra ngày hôm sau là 02-02-05-12-16-19-24-26-28-30-33-33-35-42-43-45-55-67-68-69-75-81-86-87-89-93-97.

Đề về 930 06 thì đề hôm sau là 346 41. Đề về 06 hôm sau đánh con gì là chuẩn nhất? Một số con lô mà bạn có thể chọn là  05, 07, 18, 20, 23, 31, 32, 41, 43, 52, 52, 53, 54, 59, 63, 72, 74, 81, 83, 85, 88, 93, 94, 96, 98. 

Đề về 140 06 thì đề hôm sau là 613 11. Còn lô ra ngày hôm sau là  00-00-02-03-07-11-16-17-23-26-29-31-40-44-56-57-62-67-71-77-78-80-83-89-92-93-93. 

Đề về 239 06 thì đề hôm sau là 091 10. Còn lô ra ngày hôm sau là 04-10-12-13-16-17-19-25-33-35-35-35-39-42-50-54-56-59-59-60-64-66-69-75-82-91-93

Đề về 097 06 thì đề hôm sau là 124 22. Còn lô ra ngày hôm sau là  08-09-14-19-22-22-26-31-33-35-38-39-42-47-53-61-63-68-72-73-75-78-81-87-94-98-99. 

Đề về 090 06 thì đề hôm sau là 440 99. Còn lô ra ngày hôm sau là 03-16-17-19-21-25-28-29-29-38-40-42-46-50-55-60-62-75-90-92-94-97-98-98-98-99-99.

Đề về 541 06 thì đề hôm sau là 225 98. Còn lô ra ngày hôm sau là 02-04-04-05-09-13-23-47-48-50-50-57-60-61-63-63-68-73-77-78-84-85-85-86-87-89-98. 

Đề về 459 06 thì đề hôm sau là 168 02. Còn lô ra ngày hôm sau là 00-01-01-02-16-17-22-23-41-45-48-49-53-55-59-60-62-63-64-70-79-84-85-90-91-97-97.

Đề về 389 06 thì đề hôm sau là 849 72. Còn lô ra ngày hôm sau là 02-04-18-19-20-22-22-25-27-31-31-32-39-39-40-44-50-56-62-70-72-74-79-81-90-92-93.

Đề về 733 06 thì đề hôm sau là 545 50. Còn lô ra ngày hôm sau là 03-11-12-14-14-15-16-17-29-32-40-45-50-51-52-70-72-74-76-76-80-80-83-90-90-93-96.

Đề về 894 06 thì đề hôm sau là 553 80. Còn lô ra ngày hôm sau là 04-04-05-11-12-16-16-27-29-33-36-38-40-41-44-47-60-62-70-73-76-76-80-84-89-94-97.

Đề về 806 06 thì đề hôm sau là 260 44. Còn lô ra ngày hôm sau là 00-03-04-09-15-16-23-31-31-33-36-39-40-44-44-48-48-49-52-53-56-63-63-67-68-95-96. 

Đề về 601 06 thì đề hôm sau là 601 06. Còn lô ra ngày hôm sau là 00-03-04-07-09-11-14-25-27-31-35-36-36-45-45-48-60-66-78-83-83-86-86-86-88-95-99. 

đề về 06 hôm sau đánh con gì

Lời kết

Trên đây là một số thông tin trả lời cho câu hỏi đề về 06 hôm sau đánh con gì thì tỷ lệ trúng thưởng là cao nhất. Hi vọng đây là bài viết hữu ích và giúp bạn có được nhiều may mắn trong trò chơi cá cược này. 

Xem thêm: Đề về 08 hôm sau đánh con gì để tiền về đầy túi